Loading Events
This event has passed.
返回列表
頂髻尊勝佛母

修法儀軌

薄伽梵清淨一切惡趣九頂髻之儀軌_ 月穗

__

九頂髻之歷史

我等無比教主釋迦牟尼佛,於過去無量劫時,曾於大釋迦能仁如來尊前發起菩提心,入菩薩道修持時,其發心與精進猶較他人殊勝,又於寶華如來尊前位七梵至之首,當大海轉為塵時,對濁世有情特具悲憫,因往昔所做五百大願,故而降生於此有諍濁世穢土,於三十五歲現正圓滿佛果,以苦行等等殊勝於他佛之諸多事蹟,將濁世難以調伏之有情安置於三菩提,未來亦以舍利等事無量饒益眾生,事業殊勝稀有他勝者,關於彼化身與報身等等成就法門雖然甚多,此法出自瑜伽續《淨惡趣續》,以圓滿報身之形作為壇城之主尊,具九頂髻。

__

每場期供法會參贊費:500元台幣

__

夏季期供法會施主參贊辦法

1.(單場)期供法會護持首席施主:五萬元台幣,供大燈一盞,八供一組。
2.(單場)期供法會護持施主:一萬元台幣,供大燈一盞。
3.(五場)夏季期供總護持施主:五萬元台幣,每場法會供大燈一盞。
夏季每場期供法會當天,隨喜參贊 ( 供燈,供品,供花,八供,供齋,供養上師及修法僧團 )

__

匯款帳戶
戶名:社團法人中華直貢噶舉大手印五具佛學會 | 銀行:兆豐國際商業銀行/松南分行 (銀行代號017) | 帳號:042-09-81094-2